Informatie

 

 Historie:

Op de website van www.deurnewiki.nl staat de geschiedenis van de Schaakvereniging Deurne beschreven.
 

Een opsomming van alle kampioenen van onze interne competitie, vind je hier.


Erelid:

Piet van Dierendonck †

Ger Dekker

Dolf Leesberg

 

Lid van verdienste:

Wim van Lier †

Harrie Verbaarschot


Bestuurssamenstelling 2017-2018:

 

Voorzitter (plaatsvervangend)

Kees van Hooidonk

chvanhooidonk@gmail.com

06-18484439

 

Secretaris

Kees van Hooidonk

chvanhooidonk@gmail.com

06-18484439


Penningmeester

Tibor Hurkmans

tibor_hurkmans@hotmail.com

06-13265275

 

 

Lesgevers cursus volwassenen:

Piet van Wetten

Ger Dekker

Kees van Hooidonk

 

Jeugdleiders:

Toine Verkooijen

Loek Verkooijen

 

VOG-beleid:

NOC*NSF heeft gedragsregels voor sportbegeleiders opgesteld. Die regels zijn door alle landelijke sportbonden onderschreven. De regels zijn gemaakt om de risico's op
ongewenst gedrag in de relatie pupil en trainer/begeleider te verkleinen en zij fungeren als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties. De Schaakvereniging Deurne onderschrijft dit initiatief. Klik hier voor meer informatie over VOG-beleid.
 

Als Vertrouwens-Contact-Persoon is aangesteld: nog te bepalen.

 

Competitieleider:

Harrie Verbaarschot

 

Teamleiders 2017-2018:

 

Team 1 Zaterdagcompetitie

Kees van Hooidonk 

chvanhooidonk@gmail.com

06-18484439

  

Team 1 Avondcompetitie

Harrie Verbaarschot

h.verbaarschot@chello.nl

0493-320653

 

Websitebeheerder:

Tibor Hurkmans

  

Facebookbeheerder:

Ger Dekker en Rianne Moors

  

Clubavond:

Van september t/m mei

Jeugd: donderdag 20.00 - 22.00 uur (sterkere jeugd)

Jeugd: vrijdag 19.00 - 20.15 uur

Senioren: donderdag vanaf 20.00 uur

 

Speellocaties:

Senioren/jeugd (donderdag)

Wijkhuis D'n Houten Hoek

Haydnstraat 30, te Deurne

0493-311129

 

Jeugd (vrijdag)

Willibrord Gymnasium

Beukenstraat 80, te Deurne

 

Contributie 2017-2018:

Jeugd: € 65

Senioren sponsorlid: € 50

Senioren NBSB-lid: € 85

 

Indien de jeugd zowel op donderdag als vrijdag schaakt, dan bedraagt de contributie € 75.

 

Gelieve de contributie over te maken op ING rekening IBAN: NL45INGB0008112581 t.n.v. Schaakvereniging Deurne o.v.v. naam lid en seizoen 2017-2018.

 

Lid worden:

Als je lid wilt worden van onze schaakvereniging of als je vragen hebt, dan kan contact opgenomen worden met Tibor Hurkmans (senioren) of Toine Verkooijen (jeugd). Uiteraard is het ook mogelijk om op de clubavond langs te komen om kennis te maken.

  

Beëindiging lidmaatschap:

Beëindiging van het lidmaatschap kan door schriftelijke opzegging aan de secretaris, Kees van Hooidonk, vóór 1 augustus. Bij opzegging ná 1 augustus is het volledige contributiebedrag verschuldigd.