Informatie

 

 Historie:

Op de website van www.deurnewiki.nl staat de geschiedenis van de Schaakvereniging Deurne beschreven.
 

Een opsomming van alle kampioenen van onze interne competitie, vind je hier.


Erelid:

Piet van Dierendonck †

Ger Dekker

Dolf Leesberg

 

Lid van verdienste:

Wim van Lier †

Harrie Verbaarschot


Bestuurssamenstelling 2018-2019:

 

Voorzitter (interim)

Ger Dekker

voorzitter@schaakverenigingdeurne.nl

 

Secretaris

Kees van Hooidonk

secretaris@schaakverenigingdeurne.nl

 06-18484439


Penningmeester

Tibor Hurkmans

penningmeester@schaakverenigingdeurne.nl

 06-13265275

 

 

Lesgevers cursus volwassenen:

Kees van Hooidonk

 

Jeugdleiders:

Toine Verkooijen

Loek Verkooijen

 

VOG-beleid:

NOC*NSF heeft gedragsregels voor sportbegeleiders opgesteld. Die regels zijn door alle landelijke sportbonden onderschreven. De regels zijn gemaakt om de risico's op
ongewenst gedrag in de relatie pupil en trainer/begeleider te verkleinen en zij fungeren als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties. De Schaakvereniging Deurne onderschrijft dit initiatief. Klik hier voor meer informatie over VOG-beleid.
 

Als Vertrouwens-Contact-Persoon is aangesteld: Frits Boudewijns.

 

AVG-beleid:

Om invulling te geven aan het lidmaatschapscontract dat u met de Schaakvereniging heeft afgesloten, verwerkt Schaakvereniging Deurne uw persoonsgegevens.
Om u te informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan hebben wij een Privacyverklaring versie 1.0 opgesteld. Deze verklaring is hier te downloaden.

Ook hebben wij een Verwerkingsregister versie 1.0 opgesteld. Hierin staat beschreven welke gegevens wij bewerken. Dit register is hier te downloaden.

 

Websitebeheerder:

Kees van Hooidonk

  

Facebookbeheerder:

Ger Dekker

  

Clubavond:

Van september t/m mei

Jeugd: donderdag 20.00 - 22.00 uur (sterkere jeugd)

Jeugd: vrijdag 19.00 - 20.15 uur

Senioren: donderdag vanaf 20.00 uur

 

Speellocaties:

Senioren/jeugd (donderdag)

Wijkhuis D'n Houten Hoek

Haydnstraat 30, te Deurne

0493-311129

 

Jeugd (vrijdag)

Willibrord Gymnasium

Beukenstraat 80, te Deurne

 

Contributie 2018-2019:

Jeugd: € 65

Senioren sponsorlid: € 50

Senioren NBSB-lid: € 85

 

Indien de jeugd zowel op donderdag als vrijdag schaakt, dan bedraagt de contributie € 75.

 

Gelieve de contributie over te maken op ING rekening IBAN: NL45INGB0008112581 t.n.v. Schaakvereniging Deurne o.v.v. naam lid en seizoen 2017-2018.

 

Lid worden:

Als je lid wilt worden van onze schaakvereniging, wordt je verzocht een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier op te sturen naar de secretaris van de schaakvereniging. Het inschrijfformulier is  hier  te downloaden.
En als je vragen hebt, dan kan contact opgenomen worden met Tibor Hurkmans (senioren) of Toine Verkooijen (jeugd).
Uiteraard is het ook mogelijk om op de clubavond langs te komen om kennis te maken.

  

Beëindiging lidmaatschap:

Beëindiging van het lidmaatschap kan door schriftelijke opzegging aan de secretaris, Kees van Hooidonk, vóór 1 augustus. Bij opzegging ná 1 augustus is het volledige contributiebedrag verschuldigd.