Informatie

Historie:
Op de website van www.deurnewiki.nl staat de geschiedenis van de Schaakvereniging Deurne beschreven.

Een opsomming van alle kampioenen van onze interne competitie, vind je hier.

Erelid:

  Piet van Dierendonck †
  Ger Dekker
  Dolf Leesberg †

Lid van verdienste:
  Wim van Lier †
  Harrie Verbaarschot
  Tibor Hurkmans


Bestuurssamenstelling 2023-2024:
Voorzitter
  Joey Weerts
  voorzitter@schaakverenigingdeurne.nl
  
Secretaris
  Kees van Hooidonk
  secretaris@schaakverenigingdeurne.nl
  
Penningmeester
  Tibor Hurkmans
  penningmeester@schaakverenigingdeurne.nl
  
Algemeen Bestuurslid
  Nico Havenaar

Jeugdbestuurslid
  Stijn Verkuyl

Lesgever schaakcursus volwassenen:
  Kees van Hooidonk

Jeugdleider:
  Stijn Verkuyl


VOG-beleid:
NOC*NSF heeft gedragsregels voor sportbegeleiders opgesteld. Die regels zijn door alle landelijke sportbonden onderschreven. De regels zijn gemaakt om de risico's op ongewenst gedrag in de relatie jeugdlid en trainer/begeleider te verkleinen en zij fungeren als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties. De Schaakvereniging Deurne onderschrijft dit initiatief. Klik hier voor meer informatie over ons VOG-beleid.
Als Vertrouwens-Contact-Persoon is aangesteld: Frits Boudewijns.


AVG-beleid:
Om invulling te geven aan het lidmaatschapscontract dat u met de Schaakvereniging heeft afgesloten, verwerkt Schaakvereniging Deurne uw persoonsgegevens. Om u te informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan hebben wij een Privacyverklaring versie 1.0 opgesteld. Deze verklaring is hier te downloaden. 
Ook hebben wij een Verwerkingsregister versie 1.0 opgesteld. Hierin staat beschreven welke gegevens wij verwerken. Dit register is hier te downloaden.


Websitebeheerder:
  Kees van Hooidonk


Facebookbeheerder:
  Joey Weerts


Clubavond:
Van september t/m mei
Jeugd: donderdag 19.00 - 20.00 uur (Stap 1, 2 en 3)
Jeugd: donderdag 20.00 - 22.00 uur (sterkere jeugd)
Senioren: donderdag vanaf 20.15 uur


Speellocatie:
Senioren en jeugd
Wijkhuis D'n Houten Hoek
Haydnstraat 30, te Deurne
0493-311129


Contributie 2023-2024:
Jeugd: € 75
Senioren sponsorlid: € 60
Senioren KNSB/NBSB-lid: € 95

Gelieve na bericht van de penningmeester de contributie over te maken op ING rekening IBAN: NL45INGB0008112581 t.n.v. Schaakvereniging Deurne o.v.v. naam, lid en jaartal.


Lid worden:
Als je lid wilt worden van onze schaakvereniging, word je verzocht een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier op te sturen naar de secretaris van de schaakvereniging. Het inschrijfformulier is hier te downloaden.
En als je vragen hebt, dan kan contact opgenomen worden met Tibor Hurkmans (senioren) of Stijn Verkuyl (jeugd).
Uiteraard is het ook mogelijk om op de clubavond langs te komen om kennis te maken.


Beëindiging lidmaatschap:
Beëindiging van het lidmaatschap kan door schriftelijke opzegging aan de secretaris vóór 1 augustus. Bij opzegging ná 1 augustus is het volledige contributiebedrag verschuldigd.

KvK: 40240119