Toernooien

Het traditionele Kersttoernooi wordt gehouden op 14 december a.s.

Aanmelding bij secretaris@schaakverenigingdeurne.nl met opgave van sterkte.